chuyern nha câu giây

Admin 15/11/2023 1384 lượt xem

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

 

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ luật Thương mại của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Hôm nay, ngày 28 tháng  08  năm 2023 Hai bên chúng tôi gồm có:

BÊN A : ông hoang văn duât

Địa chỉ: 30 câu giấy quân câu giây, thành phố hà nội.

Mã số thuế:

Đại diện: 096308656 Chức vụ: ……chủ hộ gia dình

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………..

Bên B  :  CÔNG TY TNHH CHUYỂN NHÀ THÀNH HƯNG SỐ 1

Địa chỉ : Số nhà 14, Ngõ 898 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Mã số thuế      : 0108555889

Điện thoại       : (024) 37.733.733

STK   :110002681377 (Vietinbank) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-CN Đông Anh

Đại diện          : Bà Hoàng Thị Bích Luyến            Chức vụ: Giám đốc

Sau khi trao đổi, hai bên đồng ý cùng ký kết hợp đồng thuê dịch vụ chuyển đồ với các điều khoản và điều kiện như sau.

ĐIỀU 1: BÊN A ĐỒNG Ý GIAO CHO BÊN B VẬN CHUYỂN.

            Nội Dung:  Theo bảng liệt kệ đồ vận chuyển hoặc (kèm theo hình ảnh)

.chuyển nhà.ca đôg dung trong nhà…ban ghe tủ quân áo giường dêm ca dồ trong nha vá vvvvvvv…

chuyen nha thanh hung

chuyern nha thành hung sô 1

chuyển nha trọn goi thành hung

dich vụ chuyên nha thành hung

chuyển nha gia rẻ

chuyển nha câu giấy

chuyển nha taiij quận câu giấy

ĐIỀU 2: ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN, THỜI GIAN

            Nơi nhận hàng: 30 cầu giấy

            Nơi trả hàng: …xa kim chung dông anh, hà nội

            Thời gian vận chuyển: từ ngày: 28 / 08 / 2023 đến ngày: 31 / 08 /2023

ĐIỀU 3: CƯỚC VẬN CHUYỂN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Cước vận chuyển: 000.000 VNĐ
 • Tiền bằng chữ: Sáu triệu đồng
 • Trước khi làm hoặc ký kết Hợp Đồng bên A tạm ứng 70 % tổng giá trị số tiền trên hợp đồng
 • Vậy số tiền tạm ứng là: 200.000 VNĐ
 • Tiền tạm ứng bằng chữ là: Bốn triệu hai trăm nghìn đồng
 • Bên A thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Bên B. Sau khi hoàn thành công việc bên A thanh toán nốt cho bên B số tiền còn lại là: 800.000 VNĐ.

chuyển nhà thành hưng

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

4.1. Bên A:

 • Có trách nhiệm đảm bảo thủ tục giấy tờ hàng hoá hợp lệ, đúng quy định của Nhà nước;
 • Thanh toán cước vận chuyển (như điều 3). Nếu thanh toán chậm phải chịu trả lãi suất hàng tháng theo quy định của ngân hàng;
 • Tổ chức giám sát và hướng dẫn hai đầu.

4.2. Bên B:

 • Chuẩn bị dụng cụ, đồ nghề, đóng gói hàng hóa cho bên A.
 • Có trách nhiệm: đối với các thiết bị, công cụ, dụng cụ, công nhân vận chuyển, nơi ở hoặc làm việc theo sơ đồ bên A hướng dẫn tại vị trí
 • bố trí, sắp xếp phương tiện hợp lý, đảm bảo vận chuyển an toàn, giao hàng đúng quy định. Nếu mất mát, hư hỏng hàng, phải chịu bồi thường theo giá trị trên thiệt hại do mình gây ra.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/08/2023, sau khi làm xong kể từ ngày ký hợp đồng hết hiệu lực, nếu hai bên không có tranh chấp nào thì hợp đồng mặc nhiên được thanh lý và không còn giá trị pháp lý.
 • Hai bên cam kết thực hiện tốt những điều khoản trên. Nếu bên nào vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc phải cùng nhau bàn bạc giải quyết.
 • Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B