Đơn đề nghị tháo gỡ hình ảnh phạt nguội oto tại 54 trần Hưng Đạo

Admin 10/01/2024 1595 lượt xem

Đơn đề nghị tháo gỡ hình ảnh phạt nguội tại 54 trần hưng đạo

Đơn đề nghị tháo gỡ hình ảnh phạt nguội tại 54 trần hưng đạo

Chuyển nhà thành hưng: kính gửi phòng cảnh sát giao thông, công an TP.hà Nội

Tôi xin trình bầy sự việc như sau:

chuyển nhà thành hưng số 1, yêu cầu gỡ bỏ thông báo cảnh bảo đối vơi phương tiện ôt 29c- 94129

Đơn đề nghị

(v

v…,gỡ bỏ thông báo cảnh báo đối với phượng tiện oto 29c)

 

Vào Ngày 20 /2/ 2023 Công ty CÔNG TY: địa chỉ…., Xã Vinhc ngọc, Huyên gdông anh, Hà Nội co gửi công văn đến phòng sử lí hình ảnh số 54 trần hưng đạo để cung cấp thông tin lái xe  điwù khiển xe oto 19.000, ngày 23 /2 2023 theo yêu cầu của phòng cảnh sát giao thông Hà Nội.

 

bản thân  công ty nhận thấy việc hợp tác hôc trợ phòng CSGT là đầy đủ và luôn luôn thượng tôn pháp luật không có sự việc tránh né hoặc không hợp tác.

 

Việc phòng CSGT Vẫn chưa gỡ bỏ thông báo dẫ đến phương tiện chưa thực hiện được việc đi đăng kiểm theo chu kỳ là không phù hợp với thực tế, chưa đúng đôi tượng vị phạm và gián tiếp gây thiệt hại tổn thất cho công ty.

 

Căn cư vào luật xử lí vị phạm hành chính việc vi phạm hành chính là thuoc pham vị cá nhân vị phạm là người điều khiển chứ không phải lỗi của phương tiện

 

Điều 2. Giải thích từ ngữ

 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

 

Bằng văn bản này công ty chúng tôi gửi đến đội xử lí hình ảnh để xử lí và tháo gỡ cảnh báo cho phương tiện 29c 924. để công ty chúng tôi tiếp tục đăng kiểm theo chu kỳ cho xe được phép hoạt động tham gia giao thông.

 

Nếu phòng CSGT không gỡ bỏ thông báo đối với phương tiện 29c .07 để dẫn đến thiệt hại về cho công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi đơn đến các cấp có thẩm quyền để lấy lại công bằng cho công ty