GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CÔNG TY TNHH CHUYỂN NHÀ THÀNH HƯNG SỐ 1

Admin 08/01/2024 1505 lượt xem
CÔNG TY TNHH CHUYỂN NHÀ THÀNH HƯNG SỐ 1

Địa chỉ:Số nhà 14, Ngõ 898 Đường Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại:  ( 024 ) 37 733 733

 

 

07/12/2023 55/54 Lê Quang Đạo – City Thiết bị Y tế chuyến 424.000                1               424.000
12/12/2023 Hoài Đức – Mỹ Đình – Cao Bằng Thiết bị Y tế chuyến 5.830.000                1             5.830.000
12/12/2023 Mỹ Đình – Tân Mai Thiết bị Y tế chuyến 530.000                1               530.000
18/12/2023 Hoài Đức – Mỹ Đình Thiết bị Y tế chuyến 530.000                1               530.000
19/12/2023 Hoài Đức – Thái Nguyên Thiết bị Y tế chuyến 2.120.000                1             2.120.000
22/12/2023 Hoài Đức – BV Huyện Ba Chẽ Thiết bị Y tế chuyến 5.088.000                1             5.088.000
                                      14.522.000
Số tiền viết bằng chữ: Mười bốn triệu năm trăm hai mươi hai nghìn đồng.  
       
Người lập bảng