BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Admin 13/01/2024 1663 lượt xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Số: 00000041

  • Căn cứ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của chính phủ quy định về hóa đơn,chứng từ.
  • Căn cứ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của luậtquản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Hôm nay, ngày 20/06/2023 , đại diện hai bên gồm có:

BÊN A: CÔNG TY TNHH CHUYỂN NHÀ THÀNH HƯNG SỐ 1

Địa chỉ: Số nhà 14, ngõ 898 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437733733                                             MST: 0108555889

Đại diện ông(bà): Hoàng Thị Bích Luyến                  Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN FINETEK VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô A1-3, Đường N2, Khu A, Khu công nghiệp Hòa Mạc, Phường Hòa Mạc,Thị        xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam,Việt Nam Nguồn:

Điện thoại: 02263555598                                             MST: 0700639426

Người đại diện (ông): CHA BEOB YONG                Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ký hiệu: 1C23TTH đã lập số: 00000041 ngày 31/05/2023, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh địa chỉ công ty do thông tin bị sai

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Lô A1-3, Đường N2, Khu A, Khu công nghiệp Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI NHƯ SAU:

Lô A1-3, Đường N2, Khu A, Khu công nghiệp Hòa Mạc, Phường Hòa Mạc,Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam,Việt Nam

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B