BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG thành hung la sô 1

Admin 20/11/2023 1362 lượt xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

 

–  Căn cứ Hợp đồng kinh tế số: 01/HĐKT ngày 14 tháng 5 năm 2020 giữa Văn Phòng đăng ký đất đai Tỉnh Bắc Ninh với Công ty TNHH chuyển nhà Thành Hưng số 1.

–  Căn cứ quyết định số 92.1/QĐ-VPĐK ngày 13/5/2020 về việc chỉ định thầu thực hiện chuyển tài sản, trang thiết bị của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thuận Thành.

–  Căn cứ vào công việc thực tế hoàn thành.

Hôm nay, ngày 18  tháng 05  năm 2020 Hai bên chúng tôi gồm có:

BÊN A           : VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ           : Số 188 Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại    : 0222.3825.363

Mã số thuế   : 2300267424

Đại diện       : Ông Nguyễn Duy Hồng – Chức vụ: Giám đốc

Số TK          : 3714.0.1040191.00000 tại Kho Bạc Nhà Nước Bắc Ninh

Bên B :  CÔNG TY TNHH CHUYỂN NHÀ THÀNH HƯNG SỐ 1

Địa chỉ           : Số nhà 14 Ngõ 898 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại      : (024) 37.733.733

Mã số thuế     : 0108555889

Đại diện         : Bà Hoàng Thị Bích Luyến – Chức vụ: Giám đốc

Số TK             : 110002681377 tại Ngân hàng Viettinbank – Chi nhánh Đông Anh

Hai bên thống nhất nghiệm thu Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT ngày 14 tháng 5 năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

Bên B đã hoàn thành công việc theo đúng  Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT ngày    14 tháng 5 năm 2020, cụ thể:

TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)
1 Bàn làm việc Chiếc 9 100.000 900.000
2 Bàn mặt kính Chiếc 1 120.000 120.000
3 Giá đựng tài liệu + tài liệu trên giá Chiếc 16 250.000 4.000.000
4 Tủ các loại + tài liệu trong tủ Chiếc 11 200.000 2.200.000
5 Máy tính Bộ 14 100.000 1.400.000
6 Máy in Chiếc 9 70.000 630.000
7 Máy Scan Chiếc 2 70.000 140.000
8 Máy phô tô Chiếc 2 250.000 500.000
9 Ghế Chiếc 20 20.000 400.000
10 Két sắt Chiếc 1 700.000 700.000
11 Máy toàn đạc điện tử Bộ 1 150.000 150.000
12 Thiết bị cân bằng tải Bộ 1 120.000 120.000
13 Lưu điện Bộ 1 120.000 120.000
14 Quạt trần Chiếc 1 100.000 100.000
15 Rèm cửa Chiếc 1 100.000 100.000
16 Phích điện Chiếc 2 50.000 100.000
17 Tháo, lắp, bảo dưỡng điều hòa       10.170.000
17.1 Tháo điều hòa Bộ 6 150.000 900.000
17.2 Bảo dưỡng điều hòa Bộ     1.000.000
  Vệ sinh bảo dưỡng Bộ 5 100.000 500.000
  Nạp ga bổ sung Bộ 5 100.000 500.000
17.3 Lắp điều hòa       8.270.000
  Công lắp đặt Bộ 5 350.000 1.750.000
  Vật tư phát sinh       2.170.000
  Ống đồng loại 12mm M 8 200.000 1.600.000
  Ống đồng loại 16mm M 8 250.000 2.000.000
  Vật tư phụ kiện lắp đặt Bộ 5 50.000 250.000
  Aptomat Bộ 5 100.000 500.000
18 Hồ sơ, tài liệu, một số trang thiết bị khác       1.500.000
  Cộng       23.350.000
  Thuế GTGT 10%       2.335.000
  Tổng cộng       25.685.000
(Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn)

Văn bản được thông qua, các bên nhất trí và lập thành 03 (ba) bản, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản , có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B